Latest Tweets:

Artpiknik

estest:

Bratislavčaniá, ideme vám podchod na Patrónke maľovať vrámci klauzúr, tu o tom po dokončení všetko nájdete: http://www.facebook.com/pages/Artpiknik/317877371619914

like pomôže:)

18.6. bude event priamo v podchode, tak sa zastavte, aj jedlo bude! .)

(via estest-deactivated20140222)